Diagnostika výživy rostlin

Během vegetace polních plodin zajišťujeme podklady pro optimalizaci přihnojení porostů na základě odběru vzorků nadzemní části. Výsledky provedených anorganických laboratorních analýz rostlin jsou podkladem pro zhodnocení aktuálního výživného stavu příslušnými diagnostickými kritérii a sofistikovanými, dlouhodobě vyvíjenými nástroji.

Pouze na základě znalosti obsahu živin v těle rostlin v dané růstové fázi lze uplatnit odpovídající postupy přihnojení. Prováděná služba zajišťuje harmonizaci výživy rostlin a načasování potřeby distribuce deficitních živin rostlinám, to v klíčovém období hlavní metabolické potřeby. Termíny vhodné pro analýzu rostlin pro potřebu jednorázového dohnojení dané plodiny je vhodné konzultovat s pracovníky společnosti.

Výživný stav rostlin během vegetace na základě znalosti obsahu prvku v sušině.

  • aktuální potřeba dohnojení porostů plodin

Stanovení hmotnosti sušiny rostlin (nárůst)

Stanovení obsahu N, P, K, Ca, Mg

Vybrané plodiny navíc a podle přání: obsah S, B, Zn, Cu, Mn, Mo, Fe a dalších prvků

Výstupem je stanovení doporučené dávky živin v dané růstové fázi plodiny. Zejména má tato metoda uplatnění pro určení dávky dusíku, síry, hořčíku, draslíku a mikroprvků pro daný porost plodiny.