Evidence hnojení a přípravků ochrany rostlin

Poskytujeme pro farmy menšího rozsahu vedení agendy evidence hnojení, přípravků (pomocných prostředků) na ochranu rostlin. Databáze je vyhotovena na základě dodání podkladů v průběhu vegetační sezóny. Služba je poskytována v omezené míře. Pro středně velké a velké zemědělské podniky nabízíme vedení agendy pronájmem vlastního expertního systému, software AGRO-EVIDENCE (viz hlavní menu, panel „Ke stažení “).

Evidence hnojení odpovídá struktuře vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. a vyhlášky č. 229/2017 Sb. Dále podrobnosti aplikace a evidence hnojiv podléhají nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 117/2014 Sb., č. 235/2016 Sb. a č. 351/2016 Sb.

Evidence o použití přípravků na ochranu rostlin podléhá zákonu o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb., ve znění zákona č. 199/2012 Sb., ve znění zákona č. 299/2017 Sb. a navazující vyhlášce č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 326/2012 Sb.