Precizní zemědělství

Odborní pracovníci se zaměřují na vývoj a zavádění inovativních postupů a technologií do rostlinné výroby jako je podpora půdní úrodnosti, udržitelnosti systému s využitím postupů precizního zemědělství. Hlavní součástí služeb pro precizní zemědělství je agrochemické mapování pozemků pro variabilní aplikace hnojiv včetně vápnění.

Precizní zemědělství s využitím diagnostických metod a geografických systémů pro hnojení

Zajištění podrobného monitoringu obsahu živin v půdě, zpracování a vyhodnocení pomocí geografického systému do map zásobenosti či přímo do aplikačních map příslušných živin včetně vápnění. Vytvořené mapy zásobenosti půd jsou podkladem pro variabilní aplikaci živin (zpravidla fosforu, draslíku, hořčíku a případně síry) zajišťující přesnou reakci na prostorovou heterogenitu agrochemických vlastností pozemků.

Prováděny jsou různé úrovně přesnosti mapování zásobenosti půd podle hustoty vzorkování.

Další pomůckou při rozhodování je upřesnění lokálních potřeb přihnojení porostů dusíkem (dusíkem se sírou) na pozemku je stanovení variabilní dávky podle výživného stavu porostů a případně půdy pro senzorické systémy, které umožňují řízený průběh aplikace hnojiv (např. metoda N-senzor).

 

 

V případě potřeby vytvoření podkladů pro variabilní aplikace, map zásobenosti a aplikačních dávek nebo pro odborné konzultace precizního zemědělství kontaktujte:

Ing. Tomáš Javor, DiS., 605 529 741, e-mail: tomas.javor@agroeko-zamberk.cz