Zkouška klíčivosti osiv

Provádíme stanovení klíčivosti osiv obilnin, trav, jetelovin aj. plodin v laboratorních podmínkách podle metodického pokynu. Výsledek zkoušky je předán formou protokolu po ukončení stanovené doby nezbytné pro projevení klíčení semen, která se řídí metodickým pokynem.