Zkouška klíčivosti osiv

Provádíme stanovení klíčivosti osiv obilnin, trav, jetelovin aj. plodin v laboratorních podmínkách podle metodického pokynu. Výsledek zkoušky je předán formou protokolu po ukončení stanovené doby nezbytné pro projevení klíčení semen, která se řídí metodickým pokynem. 

V případě potřeby stanovení klíčivosti kontaktujte:

Jaroslava Grygarová, 602 362 133, e-mail: jaroslava.grygarova@agroeko-zamberk.cz

Ing. Jana Kratochvílová, 731 449 736, e-mail: jana.kratochvilova@agroeko-zamberk.cz