Kontrolní stanoviště výživy rostlin

Jde o tradiční poskytovanou službu v oblasti východočeského regionu. Zajišťujeme komplexní poradenskou službu v oblasti řízení výživy porostů plodin. Jedná se o systém podpory ekonomicky efektivní a udržitelné rostlinné produkce, založený na analýzách půdy a rostlin. Systém neuplatňuje paušální stanovení dávky živin. Zahrnuje diagnostiku obsahu lehce přijatelných živin v půdě a diagnostiku výživy rostlin během hlavní vegetace dané plodiny. V rámci služby je prováděn týdenní vegetační a výživný monitoring plodiny a klient získává výsledky v pravidelné týdenní periodice formou Zpravodaje AGROEKA, který obsahuje zároveň aktuální výsledky o stavu vláhy v půdě, průběhu počasí na provozované síti meteorologických stanic, obsahu živin v půdě, výsledky o vegetačním a výživném stavu rostlin a prognózu výskytu škodlivých faktorů.

Výsledky aktuálního stavu půdy a pěstovaných plodin jsou prezentovány na operativních poradách, které navštěvují klienti poradenského systému. Pořádány jsou v konzultačních centrech: Žamberk, Lanškroun, Choceň, Křovice u Dobrušky, Městečko Trnávka a Libčany.

Kontrolní stanoviště (plodina)

Sledované ukazatele (standard)

Ozimá řepka

Vegetační stav, růstová analýza

Půda obsah Nmin. 2 – 3x, SH2O 2x

Rostliny výživný stav 6 – 8x, včetně síry 3x

Struktura výnosu ve sklizni (výmlat)

Mák

Vegetační stav, růstová analýza

Půda obsah Nmin. 2 – 3x

Rostliny výživný stav 4 – 6x, včetně síry 2x

Ozimá nebo jarní pšenice

Vegetační stav, růstová analýza

Půda obsah Nmin. 3 – 4x, SH2O 2x

Rostliny výživný stav 8 – 10x, včetně síry 3x

Struktura výnosu ve sklizni (výmlat)

Ozimá obilnina

Vegetační stav, růstová analýza

Půda obsah Nmin. 2 – 3x

Rostliny výživný stav 8 – 10x

Struktura výnosu ve sklizni (výmlat)

Jarní ječmen

Vegetační stav, růstová analýza

Půda obsah Nmin. 1 – 3x

Rostliny výživný stav 6 – 8x

Struktura výnosu ve sklizni (výmlat)

Kukuřice

Vegetační stav, růstová analýza

Půda obsah Nmin. 3x

Rostliny výživný stav 3 – 4x, včetně zinku 1x

Cukrovka

Vegetační stav, růstová analýza

Půda obsah Nmin. 3x

Rostliny výživný stav 3 – 5x, včetně bóru 1x

Brambor

Vegetační stav, růstová analýza

Půda obsah Nmin. 3x

Rostliny výživný stav 3 – 5x

Ostatní plodiny

Vegetační stav, růstová analýza

Individuální laboratorní a sklizňové stanovení

 

 

Doporučení pro úpravu výživného stavu rostlin se řídí podle vyhodnocení sofistikovanými a ověřenými diagnostickými metodami. Obzvláště je věnována pozornost diagnostice živin v rostlinách, které jsou v půdách deficitní, jako je síra a poslední roky se vyskytuje deficitní draslík a proměnlivě meziročně hořčík.

Klienti poradenského systému mohou využívat výsledků doporučení pro řízení vlastní výroby ze Zpravodaje AGROEKA také bez podílu monitorované plochy a zároveň se zúčastňují operativních porad.