Odborné posudky

Vyhotovujeme odborné posudky v oboru zemědělství a životního prostředí. Zejména se jedná o posouzení fyzikálních a agrochemických vlastností půdy, posouzení kvality statkových a organických hnojiv, rozbor výrobních podmínek zemědělského subjektu pro implementaci pracovních postupů podle legislativních norem (Nitrátová směrnice, Zákon o hnojivech včetně prováděcích předpisů, normy pro použití kalů a sedimentů na zemědělské půdě).