Odborné posudky

Vyhotovujeme odborné posudky v oboru zemědělství a životního prostředí. Zejména se jedná o posouzení fyzikálních a agrochemických vlastností půdy, posouzení kvality statkových a organických hnojiv, rozbor výrobních podmínek zemědělského subjektu pro implementaci pracovních postupů podle legislativních norem (Nitrátová směrnice, Zákon o hnojivech včetně prováděcích předpisů, normy pro použití kalů a sedimentů na zemědělské půdě). 

 

V případě potřeby vyhotovení posouzení nebo vyhotovení technologického doporučení nebo pro odborné konzultace kontaktujte:

Ing. Jiří Dostál, CSc., 605 529 739, e-mail: jiri.dostal@agroeko-zamberk.cz

Ing. Tomáš Javor, DiS., 605 529 741, e-mail: tomas.javor@agroeko-zamberk.cz