Rozvozné plány digestátů z bioplynových stanic

Podobně jako při zpracování rozvozných plánů statkových hnojiv (viz. Rozvozné plány statkových hnojiv) lze vypracovat rozvozný plán digestátů z bioplynových stanic. Strukturou zpracování jsou podobné.

Při výrobě bioplynu v bioplynových stanicích (BPS) vzniká fermentační zbytek, digestát, který je složením blízký kejdě skotu a lze ho využívat ke hnojení jako zdroj rychle uvolnitelných živin. Produkce digestátu v průměru dosahuje 25.000 t na 1 MWh instalovaného elektrického výkonu kogenerační jednotky. Na základě znalosti produkce digestátu vyhotovujeme plány rozvozu v časovém období na zemědělskou půdu. Obsahem rozvozného plánu je navíc stanovení receptury z vhodných a dostupných materiálů (obvyklé kofermenty: kukuřičná, travní siláž, kejda, močůvka, technologické vody, aj.) pro zakládku fermentoru za účelem zplynování v bioplynu.  

Podklady dodávané zemědělským subjektem pro zpracování Rozvozného plánu jsou uvedeny v hlavním menu, v panelu „Ke stažení“.