Podpořený aplikovaný výzkum

 

Společnost AGROEKO Žamberk spol. s r. o. je spoluřešitelským a řešitelským pracovištěm výzkumných projektů financovaných NAZV MZe ČR a projektů financovaných Odborem environmentálních podpor PRV MZe ČR.

Spoluřešení projektů bylo realizováno s řešiteli z předních vědecko-výzkumných základen, jako jsou Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i, Česká zemědělská univerzita v Praze, Český hydrometeorologické ústav, pobočka Brno a další.

Číslo (poskytovatel)

Název projektu

Období

P21V00001315

(MZe ČR)

Nitrátová směrnice - monitoring a evaluace akčního programu na období 2022 - 2023 2022 - 2023

QK21010308

(NAZV)

Efektivní systémy pěstování meziplodin využívající principu biotických intenzifikací 2021 - 2025

P19V00001540

(MZe ČR)

Nitrátová směrnice - monitoring a evaluace akčního programu na období 2020 - 2021 2020 - 2021

P18V00000475

(MZe ČR)

Nitrátová směrnice - monitoring a evaluace akčního programu na období 2018 - 2019 2018 - 2019

P17V00000434

(MZe ČR)

Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu za rok 2017

2017

VVZ-631575

(MZe ČR)

Zajištění implementace nitrátové směrnice na rok 2016

2016

QJ1210211

(NAZV)

Identifikace rizikových prvků v půdách a v obilninách a uplatnění půdní organické hmoty na pozemcích zemědělských subjektů monitorovaných společností AGROEKO Žamberk spol. s r.o.

2012 – 2016

QI111C080

(NAZV)

Zpřesnění dostupné zásoby vody v půdním profilu na základě modelu kořenového systému plodin pro efektivní hospodaření s vodou a dusíkem.

2011 – 2014

QH82283

(NAZV)

Výzkum interakce mezi vodou, půdou a prostředím z hlediska hospodaření se statkovými hnojivy v trvale udržitelném zemědělství.

2008 – 2012

QG50070

(NAZV)

Výzkum změn kvality půdní organické hmoty v orných půdách ČR.

2005 – 2009

QC0067

(NAZV)

Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech (uplatnění směrnice Rady 91/676)

2000 – 2004

QD1329

(NAZV)

Výzkum možností stanovení optimální hladiny organické hmoty v půdě, aktuálního stavu půdní organické hmoty a biologické aktivity v orných půdách ČR

2001 – 2004

(MZe ČR, Odbor strukturální politiky a rozvoje venkova)

Vyhodnocení materiálně-technické účinnosti rozvozných plánů statkových hnojiv na zlepšení hospodaření s těmito hnojivy, návrh rychlometody pro stanovení kvality kejdy pomocí zařízení AGROS.

 

4252

(VÚZE)

Ekonomická újma v pásmech hygienické ochrany

 

3252

(VÚZE)

Šetření tržních cen zemědělské půdy