O nás

Společnost AGROEKO Žamberk spol. s r.o. od roku 1991 navazuje na dlouhou tradici zemědělského poradenství na Žambersku, které se postupně rozšířilo do ostatních regionů východních Čech a dalších míst Čech i Moravy. Předmětem činnosti je poradenství a výzkumná činnost v oblasti výživy a hnojení rostlin, metod a možností péče o půdní fond, půdní úrodnost, kvalitu statkových a organických hnojiv a kvalitu vod. Veškeré nabízené činnosti úzce souvisí s postupy vedoucí k ochraně životního prostředí. Podmínkou kvalitní poradenské činnosti je úzká spolupráce s precizními vědeckými a odbornými pracovišti.

Úroveň spolupráce s vědeckovýzkumnou základnou a kvalita poskytovaných služeb je podmíněna dostatečným množstvím kvalitních informací v dlouhých časových řadách. Jejich zdrojem je ojedinělý systém agroekologického monitoringu s více než 30 letou tradicí, založený na provozu kontrolních stanovišť, meteorologických stanic, sledování kvality statkových hnojiv, péči o půdní úrodnost a sledování kvality vod. Datová základna umožňuje zpracovávat kvalitní projekty, posudky a studie. Výživa rostlin je každoročně monitorována na velkém počtu kontrolních stanovišť ve všech významných agroekologických okrscích okresů Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy a na řadě míst v okresech Chrudim, Hradec Králové, Náchod a Blansko a je doplněna podrobnými výživářsko-výrobními rozbory.

Suma podkladů dnes nejčastěji slouží, kromě standardního výrobního poradenství (regionální porady, Zpravodaj AGROEKA), pro tvorbu Programů používání statkových a organických hnojiv na zemědělské půdě podle požadavků standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a zákonných požadavků na hospodaření. Poradenské služby mohou výrazně napomoci zemědělcům k orientaci ve spleti nespočtu zákonných požadavků.  

Cílem naší práce je vytvářet klientům předpoklady pro dosažení rentabilní zemědělské výroby při plnění všech kontrolovaných zákonných požadavků nutných pro čerpání dotací, při respektování národní legislativy, půdně-klimatických a výrobních podmínek. Nabízené služby podporují rozvoj krajiny a celého venkovského prostoru.

Společně se setkáváme na tradičních akcích, kterými jsou Den otevřených dveří pořádaný na počátku jara a Polní kázání pořádané v hlavní vegetaci. Jedinečností setkání na polním dni je seznámení účastníků se skutečným provozním stavem porostů plodin u vybraných klientů využívající služeb našeho poradenského systému.

Působnost AGROEKO: