Meteorologické pozorování

Pro kvalitní vyhodnocení vegetačního a výživného stavu rostlin a pro predikce zásobenosti půdy vláhou provozujeme tradiční, vlastní síť agrometeorologických stanic v různých klimatických podmínkách zájmového území východočeského regionu. Měření je prováděno konvenčními postupy a přístroji ve vybudovaných meteorologických budkách. 

 

V případě potřeby regionálních meteorologických údajů a pro konzultace kontaktujte:

Karel Jelínek, tel.: 605 519 639, e-mail: karel.jelinek@agroeko-zamberk.cz