Meteorologické pozorování

Pro kvalitní vyhodnocení vegetačního a výživného stavu rostlin a pro predikce zásobenosti půdy vláhou provozujeme tradiční, vlastní síť agrometeorologických stanic v různých klimatických podmínkách zájmového území východočeského regionu. Měření je prováděno konvenčními postupy a přístroji ve vybudovaných meteorologických budkách.