Odběry vzorků digestátů z BPS

Provádíme odběry vzorků zbytků po anaerobní fermentaci v zemědělských bioplynových stanicích (BPS) tj. digestátů. Odběry jsou uskutečňovány z koncových skladovacích jímek nebo dofermentorů. Zpravidla jsou prováděny odběry vzorků digestátu, který je výchozí pro použití na zemědělské půdě ke hnojení.

V případě separace tekuté a pevné složky digestátu, je možné provést odběr pouze té frakce, která je používána ke hnojení nebo pro výrobu směsného hnojiva.

Z dlouhodobého monitoringu vyplývá rozdílné složení digestátů z BPS, které je způsobeno různou recepturou vstupních surovin, teplotou a dobou zdržení kofermentů ve fermentoru a účinností mikrobiálního procesu. Doporučujeme proto provádět analýzy produkovaného digestátu z každé provozované BPS.

Odběry vzorků se řídí metodickými pokyny a jsou prováděny v plánovaném jarním a podzimním turnusu. Prováděny jsou chemické analýzy v akreditované zkušební laboratoři a platnost výsledků pro evidenci hnojení je 1 rok.

 

V případě potřeby odběru vzorků, analýz a vyhodnocení kvality Vašich organických hnojiv kontaktujte:

Ing. Jiří Dostál, CSc., 605 529 739, e-mail: jiri.dostal@agroeko-zamberk.cz