Odběry vzorků statkových hnojiv

Provádíme odběry vzorků tuhých (hnojů, drůbežích podestýlek, separátů kejdy a kompostů) a tekutých (kejd, močůvek, hnojůvek a silážních šťáv) hnojiv pro stanovení obsahů živin a stanovení možností využití pro hnojení půdy a plodin. Analýzy chemického složení produkovaných statkových hnojiv v konkrétních stájích nebo ucelených areálech živočišné výroby doporučujeme provádět pro získání údajů o skutečném obsahu živin a možnosti porovnat přívod živin do půdy s legislativní normou. Zároveň zemědělec získává přesnější informaci o aplikovaném množství živin do půdy nebo porostu pěstované plodiny.

Rovněž je prováděn odběr vzorků technologických vod produkovaných v souvislosti s procesem dojení a z přilehlých prostor. Stanovení obsahu sušiny a dusíku pro deklaraci technologické vody nebo jako tekutého statkového hnojiva blízkého močůvce.  

Z pravidelně uskutečňovaného monitoringu obsahu živin dlouhodobě vyplývá, že zvláště u vzorků tekutých statkových hnojiv (kejdy, močůvky a hnojůvky) se vyskytují z užívaných technologií stájí nižší obsahy dusíku, než uvádí legislativní norma, kterou je vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 229/2017 Sb.

Podle ustanovení § 9 vyhlášky použije zemědělský podnikatel v evidenci o použití hnojiv údaje o přívodu živin získané vlastním rozborem, ne starším než 1 rok. Pokud nemá zemědělský podnikatel aktuální rozbor hnojiva k dispozici, je povinen kalkulovat přívod živin aplikovanými statkovými hnojivy podle normativu uvedený v příloze č. 3, tabulce A vyhlášky.

Odběry vzorků se řídí metodickými pokyny a jsou prováděny v plánovaném jarním a podzimním turnusu. Následně jsou provedeny chemické analýzy v akreditované zkušební laboratoři.

V případě potřeby odběru vzorků, analýzy a zhodnocení kvality Vašich statkových hnojiv kontaktujte:

Ing. Jiří Dostál, CSc., 605 529 739, e-mail: jiri.dostal@agroeko-zamberk.cz