Materiály ke stažení

K 31.12.2021 byl software AGRO-EVIDENCE v plném servisu ukončen. Stávajícím klientům byla pro uchování dosavadních dat poskytnuta věrnostní licence ve verzi roku 2019. Další vývoj již nepokračuje.