Seznam akreditovaných poradců

racovníci společnosti jsou akreditováni a zapsání v Registru poradců, který je zřizovaný Ministerstvem zemědělství České republiky a spravovaný Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Akreditovaní poradci každoročně absolvují povinné vzdělávací akce včetně řady odborně zaměřených seminářů, polních dnů, vědeckých konferencí aj. Pravidelné vzdělávání a studium nových trendů v zemědělské výrobě je podkladem pro provádění kvalitních poradenských služeb.

Jméno, příjmení, titul Registrační č. Oblast Podoblast
Jitka Kalousová, Ing. 020/2003 Zemědělství
Rostlinolékařství
Rostlinná výroba
Péče o půdu
Rostlinolékařství v zemědělství
Jana Martincová, Ing. 034/2005 Zemědělství Rostlinná výroba
Lenka Beranová, Ing., DiS. 017/2007 Zemědělství Živočišná výroba
Tomáš Javor, Ing., DiS. 347/2013 Rostlinolékařství Rostlinolékařství v zemědělství

Spojení na akreditované poradce je uvedeno v hlavním menu v panelu „Kontakty“.

Podrobný výpis odborného zaměření poradce je možné získat z panelu Registr poradců na odkazu: https://agrobrana.cz/