Smluvní výzkum

Společnost provádí výzkumnou činnost podle specifikací objednatelů z řad privátních organizací výrobců nebo dodavatelů. Cílem výzkumné činnosti je podpora vývoje a výroby nových produktů nebo technologií pro zemědělskou výrobu.

Provádíme smluvní experimentální činnost v polních a stájových podmínkách. Zabýváme se zejména poloprovozními polními pokusy, v menší míře nádobovými pokusy a ve stájovém prostředí monitoringem produkce chlévské mrvy, kejdy a chování zvířat na podestýlce.