Smluvní výzkum

Zabýváme se kromě projektové výzkumné a vývojové činnosti také nezávislou smluvní výzkumnou činností podle specifikací objednatelů z řad privátních organizací výrobců, vývojářů nebo dodavatelů vstupů do zemědělské výroby. Cílem nezávislé výzkumné činnosti je odborná a praktická podpora vývoje a výroby nových produktů nebo technologií pro zemědělskou výrobu.

Provádíme nezávislou smluvní experimentální činnost v polních a stájových podmínkách. Realizujeme provozní, poloprovozní a maloparcelkové přesné polní pokusy, v menší míře stacionární (např. nádobové) pokusy a dále specializované pokusy ve stájovém prostředí v oblasti podpory účinku a zlepšování vlastností steliv a produkovaných statkových hnojiv. 

Nezávislý smluvní výzkum pro rozvoj produktů a technologií do zemědělské výroby je realizován například pro subjekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu o testování nebo o podrobnější ověřování Vašich produktů a technologií v podmínkách zemědělské prvovýroby nás neváhejte kontaktovat:

Ing. Tomáš Javor, DiS., 605 529 741, e-mail: tomas.javor@agroeko-zamberk.cz

Ing. Lenka Beranová, DiS., 732 110 976, e-mail: lenka.beranova@agroeko-zamberk.cz