Plány hnojení zemědělských půd

Vyhotovujeme na přání klientů na základě znalosti výsledků ze systému Agrochemického zkoušení zemědělských půd plán předzásobního hnojení půdy fosforem, draslíkem a hořčíkem, stanovujeme potřebu vápnění pro úpravu pH půdy. Plán hnojení je koncipován na osevní sled pro víceleté období. Rovněž lze zpracovat plán hnojení dusíkem a sírou a korekce plodinových dávek ve vztahu k legislativním normám na konkrétní hospodářský rok.