Plány hnojení zemědělských půd

Vyhotovujeme na přání klientů na základě znalosti výsledků ze systému Agrochemického zkoušení zemědělských půd plán předzásobního hnojení půdy fosforem, draslíkem a hořčíkem, stanovujeme potřebu vápnění pro úpravu pH půdy. Plán hnojení je koncipován na osevní sled pro víceleté období. Rovněž lze zpracovat plán hnojení dusíkem a sírou a korekce plodinových dávek ve vztahu k legislativním normám na konkrétní hospodářský rok.   

 

V případě potřeby vyhotovení plánů a doporučení nebo jen pro konzultaci k výživě a hnojení rostlin nebo k půdní úrodnosti nás kontaktujte:

Ing. Tomáš Javor, DiS., 605 529 741, e-mail: tomas.javor@agroeko-zamberk.cz

Ing. Lenka Beranová, DiS., 732 110 976, e-mail: lenka.beranova@agroeko-zamberk.cz