Zkušebnictví, laboratoře

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno, pobočka Havlíčkův Brod

EKO-LAB Žamberk spol. s r. o., akreditovaná zkušební laboratoř ČIA pod reg. č. 1254.

Laboratoř při VÚLHM, Opočno, Ing. Josef Tomáš

EMPLA AG spol. s r. o., Hradec Králové, akreditovaná zkušební laboratoř ČIA pod reg. č. 1110.

 

ŠS Úhřetice