Konzultační činnost

Poskytujeme konzultační službu pro zákazníky v oblasti výživy a hnojení rostlin, možností péče o půdní úrodnost a možností péče o kvalitu statkových a organických hnojiv. Služba je prováděna rovněž v oblasti legislativních norem pro použití hnojiv na zemědělské půdě, norem pro ochranu půdy proti erozní degradaci, norem pro ochranu vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů a souvisejících prováděcích předpisů. 

 

V případě potřeby odborné konzultace kontaktujte:

Ing. Jiří Dostál, CSc., 605 529 739, e-mail: jiri.dostal@agroeko-zamberk.cz

Ing. Tomáš Javor, DiS., 605 529 741, e-mail: tomas.javor@agroeko-zamberk.cz