Konzultační činnost

Poskytujeme konzultační službu pro zákazníky v oblasti výživy a hnojení rostlin, možností péče o půdní úrodnost a možností péče o kvalitu statkových a organických hnojiv. Služba je prováděna rovněž v oblasti legislativních norem pro použití hnojiv na zemědělské půdě, norem pro ochranu půdy proti erozní degradaci, norem pro ochranu vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů a souvisejících prováděcích předpisů.