Věda, výzkum a inovační vývoj

V oblasti zejména aplikovaného výzkumu a poradenství spolupracuje společnost AGROEKO Žamberk spol. s r.o. s pracovišti s dlouhodobou a kvalitní vědecko-výzkumnou základnou.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i,
Praha – Ruzyně

Ministerstvo zemědělství České republiky,
Praha – Těšnov

Česká zemědělské univerzita v Praze
 

Mendelova univerzita v Brně
 

Výzkumný ústav bramborářský
Havlíčkův Brod, s. r. o.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. 
 

Český hydrometeorologický ústav,
Praha – Komořany, pobočka Brno 

Společnost AGROEKO Žamberk spol. s r.o. zajištuje dodávku služby aplikovaného výzkumu a následného vývoje inovativních postupů a technologií v rámci podpořených projektů z Programu rozvoje venkova pro období let 2014 – 2020 pro zemědělské prvovýrobce.

 

Zemědělské družstvo Radiměř

Zemědělské družstvo Radiměř

AGRODRUŽSTVO KLAS Křičeň

Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice

                      ROSTĚNICE, a.s.                

 

Solmilk a.s.

 

Zemědělské družstvo Unčovice

Vysokomýtská SYNKLINÁLA

Statek Bureš, s.r.o.