Polní kázání

/soubory/resene_projekty/Pozvanky/DOD24pozvanka.pdfOdborná akce zahrnující polní den (pochůzku) a tématický seminář o aktuálních problémech v rostlinné výrobě, letos se zaměřením na pěstování meziplodin. Odborníci v terénu a v rámci semináře diskutují o problematice zakládání porostů meziplodin, tvorbou půdní pokryvnosti pro protierozní funkci a zároveň budou diskutována problematika výživy a hnojení plodin, ochrany rostlin, ochrany půdy a životního prostředí. V rámci akce jsou sdíleny se zemědělskou veřejností nejnovější výsledky výzkumných projektů v oblasti meziplodin, dále výsledky inovačních projektů a praktické zkušenosti s implementací nových postupů a technologií v prvovýrobě. 

Oblast Lanškrounska.

Pozvánka - POLNÍ KÁZÁNÍ  (PDF, kb)