Polní kázání

Odborná akce zahrnující polní den (pochůzku) a tématický seminář o aktuálních problémech v rostlinné výrobě. Odborníci v terénu a v rámci semináře diskutují o problematice výživy a hnojení plodin, ochraně rostlin, ochraně půdy a životního prostředí. V rámci akce jsou sdíleny se zemědělskou veřejností nejnovější výsledky výzkumných projektů, inovačních projektů a zkušenosti s implementací nových postupů a technologií . 

Oblast Vysokomýtska.

Pozvánka - POLNÍ KÁZÁNÍ  (PDF, MB)