VÝSLEDKY ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ

ŘešenÉ projekty v roce 2017    

Výsledky z řešení projektů spolupráce zemědělských výrobců s výzkumem, podpořené Programem rozvoje venkova, operací 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

Inovace v rostlinné výrobě - žadatel: AGRODRUŽSTVO KLAS Křičeň [PDF, 2571kb]
Inovace ve zpracování půdy - žadatel: Zemědělské a obchodní družstvo "Bratranců Veverkových" Živanice [PDF, 2541kb]
Vývoj nových postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě - žadatel: Zemědělské družstvo Radiměř [PDF, 2385kb]